Notícia

L'Institut Ramon Llull a Londres

L'Institut Ramon Llull, IRL ha obert una nova seu a la capital britànica, Núria Corominas és la seva responsable. L'IRL té com a finalitat la projecció exterior de la llengua i cultura catalana que s'hi expressa en totes les seves modalitats. Actualment, al Regne Unit hi ha 22 universitats on s'estudia llengua i cultura catalanes. L'oficina de l'Institut Ramon LLull s'ubica en plena city de Londres, a Fleet Street, on es troba la seu de la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya, el COPCA i Turisme de Catalunya.