Notícia

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS PROFESSORS DE LLENGUA CATALANA DE PRIMÀRIA A LONDRES PER AL CURS 2016-2017


Obrim un procés de selecció de dos professors de llengua per a l’Escola Catalana de Londres, inaugurada l’octubre de 2015. L’objectiu principal d’aquesta Escola és potenciar l’aprenentatge de la llengua catalana i del patrimoni cultural català en nens de l’educació infantil i primària. Els alumnes són majoritàriament fills de famílies mixtes en què com a mínim un dels pares és català. Actualment l’Escola té vint-i-nou alumnes, i la seu és al Kentish Town Community Centre. Per a més informació consulteu la nostra pàgina web: www.escolacatalanalondres.com.

Els candidats opten a les places de mestre de les aules de Cicle Inicial (6 a 8 anys) i de Cicle Superior (9 a 13 anys). Les classes s’impartiran els dissabtes, de principis d’octubre de 2016 i fins a principis de juliol de 2017, seguint el calendari escolar anglès.

Busquem candidats amb:

 Excel·lents habilitats comunicatives, actius i dinàmics.
 Vocació docent i ganes de participar en un projecte engrescador.
 Coneixement d’estratègies didàctiques i recursos pedagògics per desenvolupar la competència escrita dels alumnes, tant des de la vessant receptiva (comprensió lectora) com productiva (expressió escrita), d’una manera entretinguda, lúdica i creativa.
 Experiència i molts bons coneixements del procés de lectoescriptura, tenint en compte la tipologia dels alumnes (escolaritzats a Anglaterra i amb un contacte esporàdic i exclusiu amb la llengua catalana oral).

Els candidats hauran de:

 Impartir les classes.
 Programar les classes d’acord amb uns objectius mínims adequats al nombre de sessions dels cursos, a les diferents edats dels alumnes i a l’especificitat dels grups.
 Elaborar i preparar materials.
 Seleccionar els textos i lectures de les unitats didàctiques que planifiquin.
 Demostrar habilitats i predisposició a organitzar les celebracions del calendari festiu català, amb uns objectius educatius a través d’activitats com les manualitats, el cant, el teatre o d’altres.
 Establir uns criteris d’avaluació i elaborar informes pedagògics dirigits a pares.
 Vetllar per la integració i progrés de tots els alumnes.
 Atendre demandes i preguntes de pares i mares establir vies de comunicació periòdiques amb les famílies.
 Vetllar per l’ordre i el silenci dins l’escola i pel bon funcionament del pati.
 Assistir a les reunions de coordinació pedagògica.

IMPRESCINDIBLE
• Domini de la llengua catalana (nivell suficiència o superior).
• Titulació: Grau en Educació Primària o Magisteri (Ed. Primària).
• Experiència mínima d’un any a l’Educació Primària.

ES VALORARÀ
• Diploma de Postgrau o cursos d’especialització en l’ensenyament de la lectoescriptura.
• Que els candidats siguin autònoms al Regne Unit (Self-Employed) o que estiguin disposats a fer-se’n.
• Que pugui demostrar experiència, en educació formal o informal, en l’organització d’activitats de caire artístic i lúdic.

CONDICIONS
Sou: £40 / hora de classe. Inclou temps de planificació i dues reunions d’equip per trimestre.

Lloc: espai a determinar (probablement al centre de Londres).

Horari: en dissabtes durant 10 setmanes per trimestre. Horari de les classes a determinar.

Incorporació: octubre de 2016. Els interessats han d’enviar el seu Currículum Vitae i un correu amb una breu descripció de les seves habilitats i l’interès per aquesta plaça a info@escolacatalanalondres.com fins el 12 de juny del 2016.

Els candidats seleccionats es convocaran a fer una presentació i una entrevista al juny.

Londres, 27 d’abril de 2016

Escola Catalana a Londres Equip de Coordinació Ester Pou, Jordi Bou i Sònia Barrachina