Fes-te'n soci!

Catalans UK és una Registered Charity i una Comunitat Catalana a l’Exterior reconeguda per la Generalitat de Catalunya des de maig de 2007.

La nostra organització no té ànim de lucre i les despeses dels actes i trobades es cobreixen amb la quota anyal dels socis i una subvenció de la Generalitat de Catalunya. Per això és important que tothom participi de les activitats i que faci la seva contribució anyal amb la quota de soci.

Les quotes de socis son les següents:

- Soci particular: £30/any
- Socis familiars £40/any
- Soci corporatiu £100/any
- Soci corporatiu gold £250/any: Tots els socis corporatius gold tindran, a la pàgina web de Catalans UK un banner amb link a la web corporativa del soci.

Podeu fer efectiva la vostra quota anyal mitjançant:

1. PayPal - Recurring Payment
 
Quota anual
2. Standing Order

3. Transferència bancària

Catalans UK
Account number: 04408001
Sort Code: 60-92-70
Banco Sabadell


Donacions:


A CatalansUK hem adequat la nostra política de privacitat d'acord amb Llei Europea de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD).

Per tots aquells que participin en activitats organitzades per CatalansUK, aquesta serà la nova política de tractament de dades:
Tractament de dades - activitats 

Per tots aquells que s'hagin donat d'alta com a socis de CatalansUK, aquesta serà la nova política de tractament de dades: 
Tractament de dades - socis